Klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af sklerose

Udklip

Sundhedsstyrelsen har netop udgivet den endelige udgave af den Nationale kliniske retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose.

En Quickguide kan læses her:
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2015/~/media/76A775BBC40048EC9DC10F497237344D.ashx

Mens den fulde tekst kan læses her:
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2015/~/media/77C6DFFBD04642EA9A414EFCD71C606A.ashx

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Nyt håb for patienter med kronisk hjernerystelse

hjernesagen_small
Et nyt forsøg på Center for Hjerneskade viser, at bevægelse og gruppeterapi kan være stor hjælp for mennesker med kronisk hjernerystelse.

Læs mere her:

http://www.hjernesagen.dk/aktuelt/nyt-haab-for-patienter-med-kronisk-hjernerystelse

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Nye grupper på Facebook for unge med hjerneskade eller følger efter hjernerystelse

hjernesagen_small
Hjernesagen har oprettet to nye, lukkede Facebook-grupper. En for unge med hjerneskade i alderen 13-30, og en for mennesker med følger efter en hjernerystelse. Send gerne denne blogpost videre i dit netværk, hvis du kender nogen, der kunne have glæde af en eller flere af grupperne.

Hjernesagen har også en række andre, lukkede grupper på Facebook:

  • Hjernesagens netværk for voksne med hjerneskade i alderen 18+
  • Hjernesagens netværk for børn og unge med en hjerneskadet mor eller far – Hjernespiren
  • Pårørende til mennesker med senhjerneskade

Netværkene er lukkede grupper på Facebook, hvor medlemmerne kan skrive sammen i fred. Kun medlemmer kan læse, hvad der bliver skrevet. Find netværkene på Facebook ved at søge på deres navne.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Temaftener om skjulte handicaps efter hjerneskade

Neurofys.dk afholder i starten af 2015, fire temaaftener omkring skjulte handicaps efter hjerneskade.

21

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Ny video omkring Neurofys.dk

En præsentationsvideo for Neurofys.dk, omkring hvad vi tilbyder.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

National klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af erhvervet hjerneskade, herunder apopleksi

Udklip

Sundhedsstyrelsen har offentliggjort en national klinisk retningslinje om fysioterapi og ergoterapi til voksne, der har en nedsat funktionsevne på grund af en sygdom, der har medført skade på hjernen.

Det betyder i praksis, at man har gennemgået den tilgængelige forskning, og derudfra, udarbejdet en række anbefalinger for, hvad der ser ud til, at være bedst bedst evidens for.

Birgitte K. Thode fra Neurofys.dk har siddet med i den arbejdsgruppe, der har udarbejdet retningslinjerne. Man har udvalgt otte forskellige indsatser som er:

  • Deltagelse i hverdagsaktiviteter -PADL, IADL og fritidsaktiviteter(i alt tre indsatser)
  • Computerbaseret træning – virtual reality-træning
  • Funktionel elektrisk stimulation
  • Styrketræning
  • Konditionstræning
  • Balancetræning

Retningslinjerne kan læses i deres fulde omfang her:
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2014/~/media/F3A5AAE7542049FE8854C25109E40D1C.ashx

Eller i en kortere og lettere læst udgave her:
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2014/~/media/A0245734F92344969F25A0BA79BB85D2.ashx

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Kursus for Parkinsonramte i senfasen

Udklip

Parkinsonforeningen i Vestjylland har arrangeret et træningskursus for Parkinsomramte i senfasen og deres pårørende.

Kurset finder sted Lørdag, 14. marts 2015 – 11:00 på VIA UC, Gl. Struervej 1, 7500 Holstebro.

Du kan læse mere, og tilmelde dig her:

http://www.parkinson.dk/aktiviteter/tr%C3%A6ningskursus-senfasen

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Evidensbaseret grundlag for fysisk træning til sklerosepatienter

På Aktiv sundhed.dk kan du læse om, hvilke studier der er lavet omkring fysisk træning til sklerosepatienter

sneakers_480

http://aktivsundhed.dk/index.php/fysisk-aktivitet/evidens/41-sklerose-dissemineret

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Genoptræning

Efter en hjerneskade er genoptræning afgørende for, hvordan du kommer videre i dit liv. Uanset skadens omfang og placering, uanset din alder og hvor gammel skaden er, har du gavn af genoptræning eller rehabilitering.
940x280px_02
Læs mere her:
http://www.hjernesagen.dk/om-hjerneskader/genoptraening

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Fremskridt i forskningen omkring rygmarvsskader

Forskere fra Polen og England, har kombineret to forskellige eksperimentelle teknikker, og har tilsyneladende fået nervebaner i rygmarven til, at vokse sammen på en polsk mand med rygmarvsskade. Forskergruppen skal nu se, om de kan gentage resultaterne på andre patienter.

Læs mere her:

http://videnskab.dk/krop-sundhed/lam-mand-gar-igen-fik-flyttet-hjerne-ned-i-rygraden

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar